Spring til indhold
Udlejning af Tørisrengøringsmaskiner og salg af tøris. Hurtig levering | +45 21 40 15 10 | adm@dryiceEU.com

Sikkerhed og
sikkerhedsudstyr

Når der arbejdes med tørisblæsning og tøris, er sikkerheden ekstrem vigtig da forkert anvendelse kan have konsekvenser for sundheden.

Sikkerhedsvejledning

Tøris fremstilles ved at ekspandere LCO², som danner tøris-sne. Sneen komprimeres derefter og ekstruderes af en pelletizer for at skabe tøris-piller.

Den CO², der frigives fra rengøringsprocessen, når tørisen omdannes til gas, øger CO²-niveauet i arbejdsområdet.

I de fleste områder og ved udvendig rengøring vil det ikke give problemer. Men hvis det bruges indendørs eller i et lukket rum, er det nødvendigt med en CO²-overvågningsanordning (de fleste regler definerer, at 5000 ppm er den højeste tilladte koncentration over maksimalt 8 timer) og samtidig brug af friskluft maske. Kontakt din lokale leverandør af personligt beskyttelsesudstyr (PPE).

CO² er farveløst, smagløst og har ingen lugt. Symptomer på overeksponering for CO² er:

Under alle omstændigheder er det nødvendigt at have tilstrækkelig ventilation i de områder, hvor du arbejder.

Handsker

Tøris er koldt (-79⁰C) og kan forårsage frostskader.<br> Brug altid handsker, når du håndterer tøris.

Beskyttende tøj

Du bør ikke komme i kontakt med tøris, og det gør du for det meste heller ikke. Det anbefales dog altid at bære beskyttelsestøj.

Beskyttelse af ører

Afhængigt af det tryk og den luftstrøm, der bruges under rengøringen, vil støjniveauet være mellem 75 dB (A) og 130 dB (A). Det anbefales derfor at bære høreværn hele tiden. Tænk også på, at der kan være andre i nærheden, og de bør også beskytte sig.

Beskyttelse af ansigtet

Der er risiko for at blive ramt af tørispiller, der kastes tilbage fra den overflade, du rengør. Desuden kan snavs og andre løse partikler komme på din hud og i dine øjne. Bær altid et ansigtsværn, når du udfører tørisrengøring.

Transport

Tøris må aldrig transporteres i samme rum/afsnit som fører eller passagerer. Det er vigtigt, at den opbevares i et separat og godt ventileret rum. Tjek de nationale regler for sikkerhed.

Det er vigtigt at følge alle sundheds- og sikkerhedsforskrifter for både tørisrensning og især for opbevaring og transport.

Produktkategorier

Select your country

Vælg dit land

España

Visita la tienda según tu país

France

Visitez le magasin en fonction de votre pays

Deutschland

Besuchen Sie den Shop entsprechend Ihrem Land

Belgium

Besuchen Sie den Shop entsprechend Ihrem Land

Österreich

Besuchen Sie den Shop entsprechend Ihrem Land

Main Website

Visit the store based on your country